Branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Våra medlemmar, varav en stor andel är certifierade, finns på alla stora revisionsbyråer och på kommunala revisionskontor runt om i Sverige. SKYREVs mål är bl a att våra medlemmar ska kunna ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Därför har vi bl a inrättat en certifiering av yrkesrevisorer. Kraven för certifieringen kan även användas vid upphandling.

Det här är SKYREV:

Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete. Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling, medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning
och information.

Kontaktperson:
Bo Basun
Ordförande SKYREV
(+46) 0611-801 55
bo.basun@lvn.se

 

 

Platsannons:
 

Revisor söks till
Revisionskontoret
Landstinget Sörmland

 

 
 

SKYREVs Normsamling 2013

Beställ nu! Vår populära Normsamling har tyvärr tagit slut i lager, men kan nu fritt laddas ned.