Genomförda aktiviteter

Årsmöten
Årsmöte med seminarier 2017
Årsmöte med seminarier 2016
Årsmöte med seminarier 2015
Årsmöte med seminarier 2014
Årsmöte med seminarier 2013
 


Utbildning verksamhetsrevision
10-11 okt 2017 Vidareutb verksamhetsrevision
21 sept 2016 Vägledning verksamhetsrevision
26-27 sept 2016 Vidareutb. (juridik)
20-21 juni 2016 Vidareutb. (juridik)
8 maj 2014  Vägledning verksamhetsrevision
 


ISA-dagen (2012)