Kommande aktiviteter

Årsstämma 2018

Program och anmälan
Tid: 20-21 sept
Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm

Temadag om sammanställd redovisning

SKYREV och KEF anordnar i samarbete en gemensam
temadag om granskning av 
den sammanställda redovisningen.
Tid: 11 oktober 09:30 – 16:00
Plats: Stockholm på F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7.
Program. Anmälan senast 11 september.
(temadagen administreras av KEF)

Vidareutbildning i Verksamhetsrevision

Innehåll: Bl a övergripande juridisk genomgång, ”Den röda tråden”, lekmannarevision.
Tid: 18-19 juni
Plats: Scandic Klara, Stockholm.
Anmälan: Fullt.