Möten

STYRELSEN God Sed kommitten Informations kommitten Utbildnings kommitten
18-12-06   19-01-14  
    19-02-06  
       
       
Årsstämma 2019
är planerad den 12-13 sept.
Se mer under kommande aktiviteter
     
       

CERTIFIERINGSNÄMNDEN
OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald

Sista ansökningsdag Sammanträde
19-03-19 19-04-12
19-08-13 19-09-06
19-11-12 19-12-06