Möten

STYRELSEN God Sed kommitten Informations kommitten Utbildnings kommitten
17-09-19 18-01-10
17-11-28 18-02-15
17-04-19 18-03-21
18-04-23
18-05-14
 18-06-12

CERTIFIERINGSNÄMNDEN OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald

Sista ansökningsdag Sammanträde
18-03-27 18-04-25
18-08-14 18-09-07
18-11-13 18-12-07