Möten

STYRELSEN God Sed kommitten Informations kommitten Utbildnings kommitten
17-02-16 17-01-20
17-04-21 17-02-24
17-06-14 17-03-29
17-08-23 17-05-17
17-12-12

 

CERTIFIERINGSNÄMNDEN

OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald

Sista ansökningsdag Sammanträde
17-04-11 17-05-05
17-08-22 17-09-15
17-11-21 17-12-15