Möten

CERTIFIERINGSNÄMNDEN 

OBS! Vid certifieringstillfället ska du vara medlem sedan minst tre månader och såväl medlemsavgift som serviceavgift ska vara betald

 

Sista ansökningsdag Sammanträde
19-08-13 19-09-06
19-11-12 19-12-06
20-03-10 20-04-03
20-08-18 20-09-11
20-11-17 20-12-11