Dokum. 2016

Årsstämma med aktualitetsseminarier

19-20 september 2016
Plats: Bonnierhuset

 ​

Dokumentation

19 september  

10.00 –12.00 Årsstämma

   
     

  Seminarier

   

  13.00 – 14.30  Den goda utredningen från start till mål
  Mikael Gilljam, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

  15.00 – 16.00 Slöseriombudsmannen – Feltänkt, snedtänkt eller bara slöseri i allmänhet
  Lars Wilderäng, författare och bloggare
  (Dokumentation saknas)
     

  20 september

   

  9.15 – 9.45  Vad är offentligt när revisionen granskar?
  Maria Lindgren Persson, stadsrevisor Stockholms stad
  (Dokumentation saknas)

   

  10.15 – 11.15  Ansvarsprövning – i teorin och praktiken
  Karin Tengdelius och Lotta Ricklander Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

   

  11.30 – 12.30  Intern kontroll från olika perspektiv
  Ola Eriksson, kanslichef Kommunal­ekonomernas förening (KEF)