Årsstämma 2017 med aktualitetsseminarier

Dokumentation

14-15 september 2017
Plats: Bonnierhuset

 ​

14 september

10.00 –12.00
Seminarier
Roland Svensson, utbildningsledare på Kommunalekonomernas Förening, KEF
14.45 – 16.15
Varför beter vi oss som vi gör och hur påverkar vi andra i vår omgivning?
Fredric Bohm, ”Stå-upp-psykolog”
15 september
8.30 – 9.00
Aktuellt inom SKYREV
Ordföranden
Anders Nordh, projektledare – avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
10.30 – 11.30 Seminarium AGrundläggande granskning
– Exempel  från Stockholms läns landsting, Stockholms stad  och Västerbottens läns landsting
Richard Norberg, revisionsdirektör Västerbottens läns landsting tillsammans med yrkesrevisorerna Anette Carlstedt Stockholms läns landsting, Åsa Hjortsberg Sandgren Stockholms stad och Eva Moe Västerbottens läns landsting
 10.30-11.30 Seminarium B
Den nya redovisningslagen och införandet av ISA i kommunal revision

Per-Åke Brunström, Partner på EY, ordförande i kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

Dokumentation av revisionsprojekt med beaktande av regler för offentlighet och sekretess
Caroline Nyman, stadsrevisor Norrköpings kommun, ledamot i kommittén för god revisors-  och revisionssed
11.45 – 12.45
Korruption och Mutor
Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM)