SKYREV Academy 18-19 september

18 september 

13.00 – 13.45 Utredningen om en kommunallag för framtiden 

13.45 – 14.45 Framtidens vård och omsorg

15.15 – 16.15 Kommunikation över kulturgränser – Mänskliga relationer och beteenden
Gillis Herlitz, antropolog, etnolog och författare
(Ingen dokumentation)

19 september 

9.15 – 11.00 Parallella seminarierr

Pass 1 kl 9.15 – 10.00 den 19 september Pass 2 kl 10.15 – 11.00 den 19 september
1. Vägledningen i Redovisningsrevision 
– Vad är på gång i ”vårt” gemensamma arbete.
1. Aktuella redovisningsfrågor – praxisstudien avseende 2013 etc. 
2. Intervjuteknik. 2. Kommunens beslutsbefogenheter(kommunallagen).

 

11.00 – 12.00 Reflektioner kring valresultatet 
12.15 – 13.00 Var befinner sig forskningen av den offentliga sektorn?
13.00 – 13.15 Aktuellt inom Skyrev
Bo Basun, revisionsdirektör Landstinget Västernorrland, ordförande i SKYREV