Dokumentation årsstämma 2015 med seminarier

Årsstämma med aktualitetsseminarier

17 – 18 september 2015
Plats: Bonnierhuset

Dokumentation

17 september

10.00 –12.00 Årsstämma

 

13.00 –14.00 Vägledningen i verksamhetsrevision med fokus på tillämpning och följsamhet
Vilka förbättringsområden finns?

(Dokumentation saknas för närvarande)

14.15 –15.00 Upplevelser från Rwanda – kopplat till styrning och ledning Erik Söderberg, Manager – EY Göteborg

(Dokumentation saknas för närvarande)

15.30 –16.30 Vad kännetecknar en bra granskare och vad gör journalistiska granskare som inte revisorerna gör Nils Hansson, projektledare och ansvarig utgivare för Uppdrag granskning

18 september

9.15 –10.00 Hur använder förtroendevalda revisorer granskningsinformation när de genomför sitt uppdrag?
Andreas Ivarsson, yrkesrevisor och Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör Västra Götalandsregionen

10.30 -11.30 Måluppfyllelse kopplat till styrning och ledning
Förvaltningarnas förmåga att klara beslutade mål utifrån granskningar i Region Skåne
Göran Stenberg och Marie Månsson, seniorkonsulter Capire AB

11.45 –12.45 Ledarskap och lagsamverkan under pressade förhållanden Robert Karjel, föreläsare, författare och helikopterpilot

(Dokumentation saknas för närvarande)

12.45 –13.00 Aktuellt inom Skyrev – ordföranden

(Hänvisning gjordes i huvudsak till kommitternas berättelser)