Dokumentation årsstämma 2016 med seminarier

Årsstämma med aktualitets­­seminarier

19-20 september 2016
Plats: Bonnierhuset

Dokumentation

19 september
10.00 –12.00 Årsstämma

Seminarier

13.00 – 14.30  Den goda utredningen från start till mål
Mikael Gilljam, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

 15.00 – 16.00 Slöseriombudsmannen – Feltänkt, snedtänkt eller bara slöseri i allmänhet
Lars Wilderäng, författare och bloggare
(Dokumentation saknas)

 

20 september
9.15 – 9.45  Vad är offentligt när revisionen granskar?
Maria Lindgren Persson, stadsrevisor Stockholms stad
(Dokumentation saknas)

10.15 – 11.15  Ansvarsprövning – i teorin och praktiken
Karin Tengdelius och Lotta Ricklander Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
11.30 – 12.30  Intern kontroll från olika perspektiv
Ola Eriksson, kanslichef Kommunal­ekonomernas förening (KEF)