Dokumentation från årsstämma och seminarier 2019

Program 2019

Årsstämma 2018-2019

Handlingar till årsstämman:

Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Budget 2019-2020
Förslag om ändring i certifieringsreglerna

Dokumentation från seminarier

Korruption och revision 
Olle Lundin

Tänker inte alla som jag? Att leda, samarbeta och leva med personer som inte tänker som du
Chris Sundqvist Järn

Presentationsteknik – Vanliga misstag och hur du kan undvika dem
Jenny Rosqvist

Aktuella revisionsfrågor inom SKL samt riskanalys
Karin Tengdelius och Lotta Ricklander

Hur arbetar vi internt med riskanalyser?
Birgitta Arnberg och Henrik Fagerlind

Corporate Nudging – Designa ditt beteende
Shoka Åhrman