Utbildnings­­kommittén

Eva Tency Nilsson Region Skåne Ordförande
Carl-Gustaf Folkesson PWC Ledamot
Eva Moe Västerbottens Läns Landsting Ledamot
Erik Söderberg Västra Götalandsregionen Ledamot
Karin Selander Landstinget i Värmland Ledamot

Kontaktuppgifter

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland att genom att

  • anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision
  • anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen
  • anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman
  • identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden)

Organisation – Regioner

För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fem regioner från norr till söder: Region Norr, Region Mälardalen, Region Öst och Region Syd.