Certifieringsnämnden

 

Jan-Åke Björklund Fd regiondirektör
 
Ordförande
Runo Axelsson Professor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.  
Lennart Frennemo Universitetslektor, Chalmers.
 
 
Rolf Solli Professor, Högskolan Borås
 
 
Torbjörn Tagesson Professor, Linköpings Universitet.
Kanslichef, RKR.
 
Håkan Torngren Fd förbundsjurist vid SKL.
 Ledamot i Arbetsdomstolen
 
     

Certifieringsnämndens 
handläggare:

Maria Löfgren    
Kontaktuppgifter    
     

Certifieringsnämnden beslutar om certifiering och svarar för
tillämpning av reglerna för certifiering

För mer information se stadgarna

     
Mer om certifiering: krav, regler, ansökan, certifierade mm