Informationskommittén

 

Maria Jäger PwC Ordförande
Ulf Rubensson Region Jämtland Härjedalen  Ledamot och webmaster
Teodora Heim Region Skåne Ledamot
Malin Westerberg Blom EY Ledamot
     
Kontaktuppgifter    
     

Informationskommittens uppgift är bl.a. att vara styrelsen behjälplig med att

  • sprida föreningens budskap samt sprida kunskap om den kvalitetssäkring och det utvecklingsarbete SKYREV bedriver.
  • sköta drift och utveckling av föreningens hemsida
  • ta fram informationsmaterial och trycksaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kommitténs protokoll