Styrelsen

 

Anneli Lagebro Stokholms läns landsting Ordförande
Pernilla Lihnell Deloitte Vice ordförande
David Bäcker KPMG Ledamot
Maria Lindgren Persson Stokholms stad Ledamot
Johan Perols EY Ledamot
Vilhelm Rundqvist Västra Götalandsregionen Ledamot
Lena Salomon PwC Ledamot
     
Kontaktuppgifter    
     

Styrelsen

 - vårdar föreningens angelägenheter
 - beslutar om medlemskap i föreningen
 - avger yttranden över ärenden, som rör föreningen
 - anordnar föreningsstämmor och bereder ärendena till dessa.
 - tar initiativ i frågor som rör föreningen samt anordnar aktiviteter.

För mer information se  stadgarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Styrelsens protokoll: