Valberedning

 

  Anders Peterson KPMG, Stockholm  
  Åsa Hjortsberg Sandgren Stockholms stad

 

  Richard Norberg Västerbottens läns landsting