Utbildning i verksamhetsrevision 2020

27 maj 2020 är inställd

Tillfälle 1: 1–2 oktober 2020 (nytt startdatum)

Tillfälle 2+3: Under förutsättning att kursen får klartecken att starta den 1 oktober 2020 så kommer andra kurstillfället bli 21-22 januari 2021 och tredje tillfället 6-7 maj 2021. Mer information kommer under augusti månad

Plats: Åkeshofs slott i Bromma

Läs mer och anmäl dig