Publikationer

Skyrevs vägledning för verksamhetsrevision

ISBN 978-91-976654-9-0   I skriften ”Vägledning för verksamhetsrevision” har Skyrev samlat en redogörelse för de grundläggande utgångspunkterna för kommunal revision och knutit dem samman med förhållningssätt och metodfrågor ur ett yrkesmässigt perspektiv.   Vägledningen är främst avsedd att vara ett stöd för kommunala yrkesrevisorer i det praktiska arbetet med verksamhetsrevision.

Boken finns även som medlemsförmån i PDF-format. Se ”Min sida” flik ”Material”  

Pris 90 kr exkl. moms. Frakt tillkommer.
Pris 90 kr exkl. moms. Frakt tillkommer.

Skyrevs vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting 2014 (utkast)

ISBN 978-91-976654-5-2

Skyrev har som ett led i sin strävan att säkra kvaliteten i den kommunala revisionen i Sverige tagit fram en vägledning för yrkesrevisorers arbete med redovisningsrevision. Vägledningen baseras på ISA och behandlar ett antal förhållanden som kräver särskilda tillämpningsanvisningar.

Vägledningen ska läsas tillsammans med de ISA-standardregler som utges av IAASB (International Accounting and Assurance Standards Board).

Skriften kan även fritt laddas ned i form av en  pdf : VU Vägledning-for-redovisningsrevision-2014