Genomförda aktiviteter

Årsstämma och seminarier 2019

SKYREV:s årsstämma med seminarier kommer att hållas den 12 – 13 september på IVA konferenscenter Stockholm.
För Er som ska övernatta vill vi göra er uppmärksamma på att boka boende snarast då det enligt uppgift verkar vara svårt att få tag på rum centralt.

Handlingar till årsstämman:

Dagordning
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Budget 2019-2020
Förslag om ändring i certifieringsreglerna

Dokumentation från seminarierna kommer att publiceras så snart den sammanställts.

———————————————

Dokumentation från tidigare årsmöten och semiarier

———————————————

Utbildning verksamhetsrevision

2019 Verksamhetsrevision Utbildning 
2019 Verksamhetsrevision. Vidareutb. 
2018 Verksamhetsrevision. Vidareutb.
2018 Verksamhetsrevision. Utbildning
2016 Verksamhetsrevision. Utbildning
26-27 sept 2016 Vidareutb. (juridik)
20-21 juni 2016 Vidareutb. (juridik)
2014 Verksamhetsrevision. Utbildning

Utbildning redovisningsrevision

2019-02-05 Temadag om sammanställd redovisning
2018 11 okt Granskning av 
den sammanställda redovisningen
 ISA-dagen (2012)