Genomförda aktiviteter

Årsstämma och seminarier 2019

SKYREV:s årsstämma med seminarier hölls den 12 – 13 september på IVA konferenscenter Stockholm.
Dokumentation från årsmöten och semiarier

———————————————

Utbildning verksamhetsrevision

2019 Verksamhetsrevision Utbildning 
2019 Verksamhetsrevision. Vidareutb. 
2018 Verksamhetsrevision. Vidareutb.
2018 Verksamhetsrevision. Utbildning
2016 Verksamhetsrevision. Utbildning
26-27 sept 2016 Vidareutb. (juridik)
20-21 juni 2016 Vidareutb. (juridik)
2014 Verksamhetsrevision. Utbildning

Utbildning redovisningsrevision

2020-01-16 Exploateringsredovisning för sakkunniga revisorer i samverkan med KEF där program finns. 
2019-02-05 Temadag om sammanställd redovisning
2018 11 okt Granskning av 
den sammanställda redovisningen
 ISA-dagen (2012)