Genomförda aktiviteter

Årsmöten
Dokumentation från årsmöten och semiarier

Utbildning verksamhetsrevision

Utbildning redovisningsrevision

2019-02-05 Temadag om sammanställd redovisning
2018 11 okt Granskning av 
den sammanställda redovisningen