Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Skyrev är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner och regioner. Våra medlemmar, varav en stor andel är certifierade, finns på alla stora revisionsbyråer och på kommunala revisionskontor runt om i Sverige.

Skyrevs mål är bl a att våra medlemmar ska kunna ge de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ett högkvalitativt sakkunnigt biträde. Därför har vi bl a inrättat en certifiering av yrkesrevisorer.

Certifiering

För dig som vill veta mer om certifiering.

Läs mer här

Rekommendationer

För dig som vill veta mer om regler för kommunal revision.

Läs mer här

Aktiviteter

Föreningens utbildning och erfarenhetsutbyte.

Läs mer här

Aktuellt