Rekommendation

Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed har, enligt stadgarna, ”att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed”. Ett viktigt arbete har varit att ta fram ”etiska regler” och ”revisionsprocessen och de etiska reglerna”.

Som stöd till de sakkunniga kommer kommittén också att ta fram rekommendationer inom olika områden. Rekommendationerna  numreras löpande, t ex R1.

Kommittén tycker att samspelet med Skyrevs medlemmar är viktigt och därför kommer varje rekommendation och vägledning att under en tid benämnas utkast. Delge kommittén dina synpunkter på utkasten och lämna gärna förslag på områden och frågor som kan vara utgångspunkt för rekommendationer.

Foto: Colton Sturgeon on Unsplash
Foto: Colton Sturgeon on Unsplash

Arbetsprocess

PM Vägen till god sed

Rekommendationer (R)

R1 Dokumentation av verksamhetsrevision     rev 2020-10-26

R2  Prövning av yrkesreviorns oberoende        rev 2017-11-28

R3 Projektplan                                                       rev 2017-11-28

R4 Revisionsrapporter                                         rev 2017-11-28

Utkast – Rekommendationer (RU)

RU_Granskning av årsredovisning

Vägledningar (V)

V1 Hantering av dokumentation i verksamhetsrevison   rev 2020-10-26
V1 Bilaga

V3 Risk- och väsentlighetsbedömning               rev 2014-04-28

V4 Granskning av delårsrapport

V5 Verksamhetsrevision – en vägledning för yrkesrevisorer 
(beställning bok)

Foto: Headway on Unsplash
Foto: Headway on Unsplash