Skip to content

Rekommendation

Skyrevs kommitté för god kommunal revisors- och revisionssed har, enligt stadgarna, ”att följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed”. Ett viktigt arbete har varit att ta fram ”etiska regler” och ”revisionsprocessen och de etiska reglerna”.

Som stöd till de sakkunniga tar kommittén fram rekommendationer inom olika områden. Rekommendationerna numreras löpande, t ex R1.

Foto: Colton Sturgeon on Unsplash
Foto: Colton Sturgeon on Unsplash

Rekommendationer (R)

R1 Dokumentation av verksamhetsrevision     rev 2020-10-26

R2  Prövning av yrkesreviorns oberoende        rev 2022-04-01

R3 Projektplan                                                       rev 2017-11-28

R4 Revisionsrapporter                                         rev 2017-11-28

R5 Rekommendation granskning av delårsrapport och årsredovisning  rev 2023-06-08

Vägledningar (V)

V1 Hantering av dokument i verksamhetsrevision             rev 2020-10-26
V1 Hantering av dokumentation i verksamhetsrevison, pdf   
V1 Bilaga

V3 Risk- och väsentlighetsbedömning               rev 2022-04-01

V5 Verksamhetsrevision – en vägledning för yrkesrevisorer 

V6 Vägledning grundläggande granskning 
V6 Vägledning grundläggande granskning, pdf.

Standard för kommunal räkenskapsrevision

Standard 2024 (pdf)

Foto: Headway on Unsplash
Foto: Headway on Unsplash