Skip to content

Dokument

Skyrevs vägledning för verksamhetsrevision

ISBN 978-91-976654-9-0   I skriften ”Vägledning för verksamhetsrevision” har Skyrev samlat en redogörelse för de grundläggande utgångspunkterna för kommunal revision och knutit dem samman med förhållningssätt och metodfrågor ur ett yrkesmässigt perspektiv.   Vägledningen är främst avsedd att vara ett stöd för kommunala yrkesrevisorer i det praktiska arbetet med verksamhetsrevision.

Boken finns även som medlemsförmån i PDF-format. Se ”Min sida” flik ”Material”