Skip to content

Kontakt

Administration

Vad gäller frågor som rör medlemsfrågor kan du oftast hitta svar på ”Medlemssidorna”. Där kan du göra ansökan om medlemskap samt t.ex. ändra uppgifter om adress, telefon, anmäla dig till våra evenemang mm.

Vid andra administrativa frågor vänder du dig till:

Skyrev Kansli Föreningshuset

Skyrev, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
c/o Föreningshuset Sedab AB
Lumaparksvägen 7, plan 7 
120 31 Stockholm
Telefon 08-121 513 35 Tfn tid: 08:30 – 12:00
E-post skyrev@foreningshuset.se

Fakturor ställda till föreningen skickas med e-post till: inbox.lev.973701@arkivplats.se
Fakturor skickas i PDF-format.


Certifiering

Svar på frågor om certifiering hittar du oftast på våra sidor om certifiering. Där finns även en ”FAQ” med svar på de vanligast ställda frågorna.

Frågor därutöver kan du ställa till certifieringsnämndens handläggare Ola Sabel.
E-post: ola.sabel@bredband2.com
Mobil: 0733-29 26 89


Kontaktperson

För övriga frågor som inte rör medlemskap, certifiering eller administrationen av föreningen kontaktar du:

Caroline Nyman Ordförande
Telefon (+46) 11-151799 (+46) 722-28 06 24 (Endast SMS)
E-post caroline.nyman@norrkoping.se

Skyrevs org nr: 838202-2534

Postadress

Skyrev, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
c/o Föreningshuset Sedab AB
Lumaparksvägen 7, plan 7 
120 31 Stockholm