Skip to content

Föreningsfunktionärer

Kontakt­lista

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens funktionärer.

STYRELSEN

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Caroline Nyman Norrköpings stad
Dalsgatan 14
602 32 Norrköping
caroline.nyman@norrkoping.se
Arbete: 011-151799
Mobil: 0722-28 06 24
Ordförande
Johan Perols EY
103 99 Stockholm
johan.perols@se.ey.com
Arbete:
Mobil: 070-318 93 35
Vice ordförande
Pernilla Lihnell Deloitte AB
Box 33
401 20 Göteborg
plihnell@deloitte.se
Arbete: 075-246 43 71
Mobil: 073-397 73 71
Ledamot
Karin Selander Region Värmland
Revisionskontoret
Regionens hus
651 82 Karlstad
karin.u.selander@regionvarmland.se
Arbete: 010-831 54 60
Mobil: 072-546 92 01
Ledamot
David Bäcker KPMG
Box 7
65102 Karlstad
david.backer@kpmg.se
Arbete:
Mobil:
Ledamot
Lena Salomon PWC
Box 4009
20311 Malmö
lena.salomon@pwc.com
Arbete:
Mobil: 0709-29 20 56
Ledamot
Cecilia Vaktnäs Bokenstrand Stadsrevisionen Göteborgs stad
Box 2141
403 13 Göteborg
cecilia.bokenstrand@stadsrevisionen.goteborg.se

Arbete: 031-368 07 36
Mobil: 0736-79 00 52
Ledamot

Certifieringsnämndens handläggare

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Ola Sabel Föreningshuset
SKYREV, Ola Sabel
Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm
ola.sabel@bredband2.com
Mobil: 0733-29 26 89
Handläggare

Informationskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Carin Hultgren PWC
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
carin.hultgren@se.pwc.com
Arbete: 010-212 48 41
Mobil: 070-929 21 81
Ordförande
Teodora Heim Qualitarium
Turning Torso
211 15 Malmö
teodora.heim@qualitarium.se
Arbete: 0733-976304
Mobil: 072-595 07 43
Ledamot
Malin Lundberg Box 4279
203 14 Malmö

malin.lundberg@se.ey.com

Mobil: 072-243 65 00

Ledamot
Marianne Förars Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
541 80 Skövde
marianne.forars@vgregion.se
Mobil: 070-887 56 61
Ledamot

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Ann-Mari Ek

Stadsrevisionen
Malmö stad
205 Malmö

ann-mari.ek@malmo.se
Arbete: 040-341959
Mobil: 0709-34 1959
Ordförande
Carl-Magnus Stenehav PwC carl-magnus.stenehav@se.pwc.com
Arbete: 010-2129845
Mobil:
Ledamot
Åsa Hjortsberg Sandgren Stadsrevisionen
Stockholms stad
Hantverkargatan 3 D, 1tr
10535 Stockholm
asa.hjortsberg.sandgren@stockholm.se
Arbete: 076-12 29 415
Mobil:
Ledamot
Kjell Johansson Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
kjell.i.johansson@ltdalarna.se
Arbete: 023-49 00 20
Mobil:
Ledamot
Anna Nordlöf Revisionskontoret
Närvård Härnösand
Södra Vägen 3-5
871 85 Härnösand
anna.kristina.ulrika.nordlof@rvn.se
Arbete: 0611-801 56
Mobil: 073-271 37 09
Ledamot
Veronica Hedlund Lundgren KPMG AB
Box 7
651 02 Karlstad
veronica.hedlund.lundgren@kpmg.se
Mobil: 0732-202 6974
Ledamot

Marcus Gustafson

Ernst & Young AB
Parkgatan 49
401 82 Göteborg
marcus.gustafson@se.ey.com
Arbete: 0722-36 46 64
Ledamot
Andreja Sarcevic Stadsrevisionen Göteborgs Stad
Box 2141
403 13 Göteborg
andreja.sarcevic@stadsrevisionen.goteborg.se
Arbete: 031-368 0803
Ledamot

Utbildningskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Eva Moe Region Västerbotten
Revisionskontoret
Köksvägen 11
901 89 Umeå
eva.moe@regionvasterbotten.se
Arbete: 090-785 73 55
Mobil: 070-333 21 69
Ordförande
Anna Stenberg Västra Götalandsregionen anna.margaretha.stenberg@vgregion.se Ledamot
Marie Lindblad

PWC

marie.lindblad@pwc.com Ledamot
Erik Söderberg Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
erik.o.soderberg@vgregion.se
Arbete:
Mobil: 0730-40 43 40
Ledamot
Anette Carlstedt Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm. 

 anette.carlstedt@regionstockholm.se

Arbete: 08-123 141 21
Mobil
0707-275321 (endast SMS)

Ledamot
Anders More EY
Box 7850
103 99 Stockholm
anders.more@se.ey.com
Arbete: 0722-30 87 61
Ledamot

Valberedningen

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm
anders.petersson@kpmg.se
Arbete: 070-98 12 069
Mobil:
Ledamot
Andreas Ekelund Borås stad   Ledamot
Richard Norberg Region Västerbotten richard.norberg@vll.se
Arbete: 090-785 70 90
Mobil: 076-844 70 90
Ledamot

Ombud i Nordiskt förbund för yrkesrevisorer – NFLG

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm