Föreningsfunktionärer

Kontakt­lista

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens funktionärer.

STYRELSEN

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Anneli Lagebro

Region Stockholm
Revisionskontoret
Box 22230
104 22 Stockholm

anneli.lagebro@sll.se
Arbete: 08-123 141 12
Mobil: 070-737 53 12 (Endast SMS)

Ordförande
Johan Perols

EY
103 99 Stockholm

johan.perols@se.ey.com
Arbete:
Mobil: 070-318 93 35

Vice ordförande
Pernilla Lihnell

Deloitte AB
Box 33
401 20 Göteborg

plihnell@deloitte.se
Arbete: 075-246 43 71
Mobil: 073-397 73 71

Ledamot
Vilhelm Rundquist

Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

vilhelm.rundquist@vgregion.se
Arbete: 031 – 63 08 48
Mobil: 0767 – 80 85 06

Ledamot
David Bäcker

KPMG
Box 7
65102 Karlstad

david.backer@kpmg.se
Arbete:
Mobil:

Ledamot
Lena Salomon

PWC
Box 4009
20311 Malmö

lena.salomon@pwc.com
Arbete:
Mobil: 0709-29 20 56

Ledamot
Magnus Larsson

KPMG
Box 7
791 21 Falun

larsmagnus.larsson@kpmg.se
Arbete:
Mobil: 070-695 47 61

Ledamot
Maria Lindgren Persson

Stockholms stad
Stadsrevisionen
Stadshuset
105 35 Stockholm

maria.lindgren.persson@stockholm.se
Arbete: 08-508 29 465
Mobil: 076-12 29 465

Ledamot

Certifieringsnämndens handläggare

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Ola Sabel

Föreningshuset
SKYREV, Ola Sabel
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

ola.sabel@bredband2.com
Mobil: 0733-29 26 89

Handläggare

Informationskommittén

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Carin Hultgren 

PWC
Torsgatan 21
113 97 Stockholm

carin.hultgren@se.pwc.com
Arbete: 010-212 48 41
Mobil: 070-929 21 81

Ordförande
Ulf Rubensson

Region Jämtland Härjedalen
Revisionskontoret
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

ulf.rubensson@regionjh.se
Arbete: 063-14 75 29
Mobil: 072-202 14 67

Ledamot och webmaster
Teodora Heim

Qualitarium
Turning Torso
211 15 Malmö

teodora.heim@qualitarium.se
Arbete: 0733-976304
Mobil: 072-595 07 43

Ledamot

Malin Lundberg

Box 4279
 203 14 Malmö

malin.lundberg@se.ey.com

Mobil: 072-243 65 00

Ledamot
Marianne Förars

Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
541 80 Skövde

marianne.forars@vgregion.se
Mobil: 070-887 56 61

Ledamot

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Per-Åke BrunströmEY

perake.brunstrom@se.ey.com
Arbete: 0910-58 58 20
Mobil: 076-117 81 55

Ordförande
Carl-Magnus Stenehav  

carl-magnus.stenehav@se.pwc.com
Arbete: 010-2129845
Mobil:

Ledamot
Kjell Johansson

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

kjell.i.johansson@ltdalarna.se
Arbete: 023-49 00 20
Mobil:

Ledamot
Lisa Berlin

Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

lisa.berlin@stadsrevisionen.goteborg.se
Arbete: 031-368 07 03
Mobil:

Ledamot

Nils Nordquist

KPMG AB
Box 7
651 02 Karlstad

Nils.nordqvist@kpmg.se
Mobil: 0721-86 90 01

Ledamot
Caroline Nyman

Norrköpings stad
Dalsgatan 14
602 32 Norrköping

caroline.nyman@norrkoping.se
Arbete: 011-15 17 99
Mobil: 0722-28 06 24

Ledamot
Peter Söderman

PWC
Box 855
72123 Västerås

peter.soederman@se.pwc.com
Arbete: 010-212 61 31
Mobil:

Ledamot

Utbildningskommittén

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Eva Tency Nilsson

Region Skåne
Revisionskontoret
291 89 Kristianstad

evatency.nilsson@skane.se
Arbete: 044-309 33 07
Mobil: 0768-87 08 77

Ordförande
Eva Moe

Region Västerbotten
Revisionskontoret
Köksvägen 11
901 89 Umeå

eva.moe@regionvasterbotten.se
Arbete: 090-785 73 55
Mobil: 070-333 21 69

Ledamot
Carl-Gustaf Folkeson

PWC
Anna Linds Plats 4
20 311 Malmö

carl-gustaf.folkeson@pwc.com
Arbete:
Mobil: 0709-29 20 76

Ledamot
Erik Söderberg

Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

erik.o.soderberg@vgregion.se
Arbete:
Mobil: 0730-40 43 40

Ledamot
Karin Selander

Region Värmland
Revisionskontoret
Regionens hus
651 82 Karlstad

karin.u.selander@regionvarmland.se
Arbete: 054-61 54 60
Mobil: 072-546 92 01

Ledamot
Linda MarklundEY
Box 236
231 22 Skellefteå

linda@marklund@se.ey.com
Arbete: 0910-58 58 16
Mobil: 076-130 45 74

Ledamot

Utbildningskommitténs regionansvariga

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Vilhelm Rundquist

Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

vilhelm.rundquist@vgregion.se
Arbete: 031 – 63 08 48
Mobil: 0767 – 80 85 06

Region Väst
Lars Jönsson

KPMG
Box 456
351 06 Växjö

lars.jonsson@kpmg.se
Arbete: 0470-70 50 12
Mobil: 070-211 67 37

Region Öst
Monica Rådestad

KPMG
Tegelbacken 4 A
Box 16106
103 23 Stockholm

monica.radestad@kpmg.se
Arbete: 08-723 61 89
Mobil: 0766-27 94 47

Region Mälardalen
Eva MoeRegion Västerbotten
Revsionskontoret
Köksvägen 11
901 89 Umeå
eva.moe@regionvasterbotten.se
Arbete: 090-785 73 55
Mobil: 070-333 21 69
Region Norr
Vakant  Region Syd

Valberedningen

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Anders Petersson

KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm

anders.petersson@kpmg.se
Arbete: 070-98 12 069
Mobil:

Ledamot
Åsa Hjortsberg Sandgren

Stadsrevisionen
Stockholms stad
Hantverkargatan 3 D, 1tr
10535 Stockholm

asa.hjortsberg.sandgren@stockholm.se
Arbete: 076-12 29 415
Mobil:

Ledamot
Richard NorbergRegion Västerbotten

richard.norberg@vll.se
Arbete: 090-785 70 90
Mobil: 076-844 70 90

Ledamot

Ombud i Nordiskt förbund för yrkesrevisorer – NFLG

NamnAdressE-post och telefonnummerFunktion
Anders Petersson

KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm