Medlem

Du kan bli medlem i SKYREV om Du

  • arbetar som sakkunnig inom kommunal revision
    eller om du
  • på annat sätt har anknytning tillovanstående verksamhet.

I menyn till vänster finns ett formulär för att ansöka om medlemskap. När du fyller i din ansökan anger du under ”Åberopande av kommunala uppdrag” var du är verksam inom den kommunala revisionen.