Temadag den 3 september

Redovisning för sakkunniga revisorer

Ny lagstiftning, nya rekommendationer – vad innebär detta för revisionen. Den 3 september kommer SKYREV i samverkan med KEF att anordna en temadag i redovisning för sakkunniga revisorer.

Program finns hos KEF.