Nästa årsmöte och konferens

Då fyller föreningen fyller 20 år, blir den

17-18 september 2020