Temadag den 15 december 2022- Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Den 15 december anordnade Skyrev i samverkan med KEF en temadag om aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer.