Årsstämma 2020

Årsstämman som var planerad att hållas i september har, pga. pågående pandemi, flyttats till 19-20 november 2020. Boka gärna detta i din kalender. Inbjudan och anmälan kommer senare.

Foto: Mikael Kristenson on Unsplash

Om det efter sommaren fortfarande inte går att bedöma läget och avgöra om det kommer att gå att genomföra en konferens med alla på plats i Stockholm är det troligt att vi bara genomför själva årsstämman digitalt i november.