Digital utbildning i nyheter inom verksamhetsrevision 2022

Skyrev genomför regelbundet utbildningar inom verksamhetsrevision. Godsedkommittén har uppdraget att driva normeringsarbetet i föreningen. Det sker genom rekommendationer och vägledningar huvudsakligen. Under 2021 har två nya vägledningar och en rekommendation färdigställs. Dagen är tänkt för såväl kunskapsuppbyggnad men också erfarenhetsutbyte och en framåtblick över godsedkommitténs arbete. 

Utbildningen genomfördes digitalt via Teams 16 september 13.00 – 15.30. 

Hälsning
Utbildningskommittén