Remiss standard räkenskapsrevision

Utkast Standard för kommunal räkenskapsrevison är nu ute på remiss. I följebrevet finns mer information, läs det här.

Utkastet kan du läsa här.