Temadag den 13 december

Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Den 13 december kommer SKYREV i samverkan med KEF att anordna en temadag om aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer.

Program och anmälan finns hos KEF