Temadag den 14 december – Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer

Den 14 december kommer Skyrev i samverkan med KEF att anordna en temadag om aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer.

Program och anmälan finns hos KEF