Temadag den 2 december

Redovisning av finansiell leasing för sakkunniga revisorer

Den 2 december kommer SKYREV i samverkan med KEF att anordna en temadag om redovisning av finansiell leasing för sakkunniga revisorer.

Program och anmälan finns hos KEF