Utbildning i verksamhetsrevision 2021

Datum: 6 – 7 maj 2021
Digitalt via Teams
(Fulltecknad med deltagare från förra årets inställda utbildning)