Utbildning i verksamhetsrevision 2020

27 maj 2020 är framflyttad till 2021

Datum: 6-7 maj 2021.
Mer information kommer

Plats: Åkeshofs slott i Bromma