Fråga: Måste man skicka ansökningshandlingar med ”vanlig” post, eller går det att mejla och skicka med skannade bilagor?

Svar: Ansökan (inkl. alla bilagor) kan skickas med vanlig post eller som en bilaga till e-post. Ansökningsblanketter finns på hemsidan som ifyllningsbara PDF-filer. Det är viktigt att ansökan är framme senast angiven ansökningsdag. För sent inkommen ansökan kan vanligen inte behandlas förrän vid nästkommande möte i Certifieringsnämnden.

Observera att ansökan med bilagor ska skickas till Föreningshuset enligt adress på hemsidan, och inte till nämndens handläggare.