Fråga: Vilken typ av utbildning kan godkännas som fortbildning?

Svar: Fortbildningens inriktning ska vara relevant för uppdraget som sakkunnig till valda revisorer och bedrivas inom de nio områden som identifieras i 4§, certifieringsreglerna. Fortbildningen ska kunna verifieras med kursplaner, utbildningsmoment eller liknande.

Arbetsmöten/projektmöten och inläsning av material för granskningar accepteras inte som fortbildning. Omfattningen av fullgjord fortbildning ska intygas och kunna verifieras.