Fråga: Jag finns inte längre med på listan över certifierade på Skyrevs hemsida – varför?

En vanlig orsak är att den certifierade bytt arbetsgivare utan att meddela nya kontaktuppgifter till Skyrev, eller av någon annan anledning fått ändrade kontaktuppgifter.

Om betalning av medlems- och serviceavgift av denna anledning (trots två påminnelser) inte skett i tid – så upphör medlemskapet och certifieringen.

Meddelande om detta skickas till den e-postadress du har registrerat.