Fråga: Vilka kurser/ämnen kan tillgodoräknas som Offentlig förvaltning.

Svar: Ämnesområdet ”Offentlig förvaltning” (område 1 i 4§) avser grundläggande kunskaper om – och förståelse för – den förvaltning som sker inom politiskt styrda organisationer och verksamheter, inklusive skillnader mot ägarstyrda organisationer. Kurserna inom området ska vara inriktade mot den kommunala sektorn, eftersom certifieringen avser kommunal/regional verksamhet.