Välkommen till Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer – SKYREV

Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete. Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling, medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning och information.

Platsannons

———————

Här finns utrymme för
 platsannonser

Aktuellt

Normsamling
 
Nu online

 

Vidareutbildning
Verksamhetsrevision
18 juni

 

FAQ om certifiering

 

Årsstämma
20–21 sept 2018

 

Beställ nu!

Skyrevs Vägledning för verksamhetsrevision finns nu tillgänglig för beställning

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.