Välkommen till Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer – SKYREV

Vi har lagt fast grundläggande principer för vårt yrkesarbete. Vi satsar på kvalitetssäkring och metodutveckling, medlemsaktivitet, erfarenhetsutbyte, utbildning och information.

Platsannons

———————

Här finns utrymme för
 platsannonser

Aktuellt

Vidareutbildning i verksamhetsrevision kommer att hållas 15-16 juni 2020
Mer info kommer senare

Nyhetsbrev om:
– standard för redovisningsrevision
– översyn av certifieringsreglerna
– vägledning om revisionsdokument
– vårt 20 års jubileum

—   
Pressmeddelande
Standard för kommunal 
redovisningsrevision 

Nästa årsmöte och konferens,
då föreningen fyller 20 år, blir den
17-18 september 2020

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställ nu!

Skyrevs Vägledning för verksamhetsrevision 
finns nu tillgänglig för beställning

Normsamling
 Nu online
(har utgått som trycksak)

SKYREV är branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer och är ett etablerat nationellt forum för yrkesrevisionen i Sveriges kommuner, landsting och regioner.