ISA-dagen

ell standard för revision och kvalitetskontroll) skall vara vägledande för redovisningsrevisionen inom kommunsektorn.

För att öka kunskapen om ISA anordnade utbildningskommittén den 12 januari en informationsdag/utbildningsdag vars syfte var att ge en grundläggande orientering om ISA, vad det är och dess innehåll samt en föraning om hur denna normering kan tillämpas i det kommunala sammanhanget.

Det var en givande dag med många intressanta och tänkvärda diskussioner.

Dokumentation i form av bilder finner du här:


Johan Rasmusson (bilder)
Lars Egenäs (bilder)