Kontakt­lista

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens funktionärer.

STYRELSEN

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anneli Lagebro Stockholms läns landsting
Revisionskontoret
Box 22230
104 22 Stockholm
anneli.lagebro@sll.se
Arbete: 08-123 141 12
Mobil: 070-737 53 12 (Endast SMS)
Ordförande
Pernilla Lihnell Deloitte AB
Box 33
401 20 Göteborg
plihnell@deloitte.se
Arbete: 075-246 43 71
Mobil: 073-397 73 71
Vice ordförande
Vilhelm Rundquist Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
vilhelm.rundquist@vgregion.se
Arbete: 031 – 63 08 48
Mobil: 0767 – 80 85 06
Ledamot
Johan Perols EY
103 99 Stockholm

johan.perols@se.ey.com
Arbete:
Mobil: 070-318 93 35

 

Ledamot
David Bäcker KPMG
Box 7
65102 Karlstad

david.backer@kpmg.se
Arbete:
Mobil:

 

Ledamot
Lena Salomon PWC
Box 4009
20311 Malmö

lena.salomon@pwc.com
Arbete:
Mobil: 0709-29 20 56

 

Ledamot
Magnus Larsson KPMG
Box 7
791 21 Falun

larsmagnus.larsson@kpmg.se
Arbete:
Mobil: 070-695 47 61

 

Ledamot
Maria Lindgren Persson Stockholms stad
Stadsrevisionen
Stadshuset
105 35 Stockholm

maria.lindgren.persson@stockholm.se
Arbete: 08-508 29 465
Mobil: 076-12 29 465

 

Ledamot

Certifieringsnämndens handläggare

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
T.o.m 30 juni 
Maria Löfgren
Föreningshuset
SKYREV, Maria Löfgren
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

maria.lofgren11@gmail.com
Arbete:
Mobil: 070-79 75 165

 

Handläggare

Fr,o,m 1 juli
Ola Sabel

Föreningshuset
SKYREV, Ola Sabel
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

 ola.sabel@bredband2.com
Mobil: 0733-29 26 89

Handläggare

Informationskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Maria Jäger PwC
Box 351
651 08 Karlstad
maria.jaeger@pwc.com
Arbete: 054-13 78 55
Mobil: 0705-34 98 09
Ordförande
Ulf Rubensson Region Jämtland Härjedalen
Revisionskontoret
Törnstensgränd 9 C
831 30 Östersund
ulf.rubensson@regionjh.se
Arbete: 063-14 75 29
Mobil: 072-202 14 67
Ledamot och webmaster
Malin Westerberg Blom EY
Box 4017
904 02 Umeå
malin.blom@se.ey.com
Arbete: 090-70 27 37
Mobil: 070-346 57 15
Ledamot
Teodora Heim Region Skåne
Revisionskontoret
Dockplatsen 26
205 25 Malmö
teodora.heim@skane.se
Arbete: 040-675 34 84
Mobil: 072-595 07 43
Ledamot

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Per-Åke Brunström EY perake.brunstrom@se.ey.com
Arbete: 0910-58 58 20
Mobil: 076-117 81 55
Ordförande
Pär Sturesson PWC
Box 740
391 27 Kalmar

paer.sturesson@pwc.com
Arbete:
Mobil:

 

Ledamot
Kjell Johansson Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun

kjell.i.johansson@ltdalarna.se
Arbete: 023-49 00 20
Mobil:

 

Ledamot
Lisa Berlin Stadsrevisionen
Box 2141
403 13 Göteborg

lisa.berlin@stadsrevisionen.goteborg.se
Arbete: 031-368 07 03
Mobil:

 

Ledamot
Kristian Gunnarsson KPMG
Köpmansgatan 18
34 118 Ljungby
kristian.gunnarsson@kpmg.se
Arbete: 0372-831 82
Mobil: 0706-21 94 74
Ledamot
Caroline Nyman Norrköpings stad
Dalsgatan 14
602 32 Norrköping
caroline.nyman@norrkoping.se
Arbete: 011-15 17 99
Mobil: 0722-28 06 24
Ledamot
Peter Söderman PWC
Box 855
72123 Västerås

peter.soederman@se.pwc.com
Arbete: 010-212 61 31
Mobil:

 

Ledamot

Utbildningskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Eva Tency Nilsson Region Skåne
Revisionskontoret
291 89 Kristianstad
evatency.nilsson@skane.se
Arbete: 044-309 33 07
Mobil: 0768-87 08 77
Ordförande
Eva Moe Västerbottens läns landsting
Revsionskontoret
Köksvägen 11
901 89 Umeå
eva.moe@vll.se
Arbete: 090-785 73 55
Mobil: 070-333 21 69
Ledamot
Carl-Gustaf Folkeson PWC
Anna Linds Plats 4
20 311 Malmö

carl-gustaf.folkeson@pwc.com
Arbete:
Mobil: 0709-29 20 76

 

Ledamot
Erik Söderberg EY
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg
erik.soderberg@se.ey.com
Arbete: 031-63 63 40
Mobil: 0730-40 43 40
Ledamot
Karin Selander Landstinget i Värmland
Revisionskontoret
Landstingshuset
651 82 Karlstad

karin.u.selander@liv.se
Arbete: 054-61 54 60
Mobil: 072-546 92 01

 

Ledamot

Utbildningskommitténs regionansvariga

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Vilhelm Rundquist Västra Götalandsregionen
Revisionsenheten
Regionens Hus
462 80 Vänersborg
vilhelm.rundquist@vgregion.se
Arbete: 031 – 63 08 48
Mobil: 0767 – 80 85 06
Region Väst
Lars Jönsson KPMG
Box 456
351 06 Växjö
lars.jonsson@kpmg.se
Arbete: 0470-70 50 12
Mobil: 070-211 67 37
Region Öst
Monica Rådestad KPMG
Tegelbacken 4 A
Box 16106
103 23 Stockholm
monica.radestad@kpmg.se
Arbete: 08-723 61 89
Mobil: 0766-27 94 47
Region Mälardalen
Alf Wahlgren PwC
Komrev
Box 2138
220 02 Lund
alf.wahlgren@pwc.com
Arbete: 046-286 93 50
Mobil: 070-929 20 43
Region Syd
Eva Moe Västerbottens läns landsting
Revsionskontoret
Köksvägen 11
901 89 Umeå
eva.moe@vll.se
Arbete: 090-785 73 55
Mobil: 070-333 21 69
Region Norr

Valberedningen

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm

anders.petersson@kpmg.se
Arbete: 070-98 12 069
Mobil:

 

Ledamot
Åsa Hjortsberg Sandgren Stadsrevisionen Stockholms stad
Hantverkargatan 3 D, 1tr
10535 Stockholm

asa.hjortsberg.sandgren@stockholm.se
Arbete: 076-12 29 415
Mobil:

 

Ledamot
Richard Norberg Västerbottens läns landsting richard.norberg@vll.se
Arbete: 090-785 70 90
Mobil: 076-844 70 90
Ledamot

Ombud i Nordiskt förbund för yrkesrevisorer – NFLG

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson KPMG
Avd 231
Box 16106
103 23 Stockholm
anders.petersson@kpmg.se
Arbete: 070-98 12 069
Mobil:
Ombud