Vice ordförandeKontakt­lista

Här hittar du kontaktuppgifter till föreningens funktionärer.

STYRELSEN

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anneli Lagebro

Stockholms läns landsting

Revisionskontoret

Box 22230

104 22 Stockholm

anneli.lagebro@sll.se

Arbete: 08-123 141 12

Mobil: 070-737 53 12 (Endast SMS)

Ordförande
Johan Perols

EY

103 99 Stockholm

johan.perols@se.ey.com

Arbete:

Mobil: 070-318 93 35

Vice ordförande
Pernilla Lihnell

Deloitte AB

Box 33

401 20 Göteborg

plihnell@deloitte.se

Arbete: 075-246 43 71

Mobil: 073-397 73 71

Ledamot
Vilhelm Rundquist

Västra Götalandsregionen

Revisionsenheten

Regionens Hus

462 80 Vänersborg

vilhelm.rundquist@vgregion.se

Arbete: 031 – 63 08 48

Mobil: 0767 – 80 85 06

Ledamot
David Bäcker

KPMG

Box 7

65102 Karlstad

david.backer@kpmg.se

Arbete:

Mobil:

Ledamot
Lena Salomon

PWC

Box 4009

20311 Malmö

lena.salomon@pwc.com

Arbete:

Mobil: 0709-29 20 56

Ledamot
Magnus Larsson

KPMG

Box 7

791 21 Falun

larsmagnus.larsson@kpmg.se

Arbete:

Mobil: 070-695 47 61

Ledamot
Maria Lindgren Persson

Stockholms stad

Stadsrevisionen

Stadshuset

105 35 Stockholm

maria.lindgren.persson@stockholm.se

Arbete: 08-508 29 465

Mobil: 076-12 29 465

Ledamot

Certifieringsnämndens handläggare

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Ola Sabel

Föreningshuset

SKYREV, Ola Sabel

Virkesvägen 26

120 30 Stockholm

ola.sabel@bredband2.com

Mobil: 0733-29 26 89

Handläggare

Informationskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Malin Westerberg Blom

EY

Box 4017

904 02 Umeå

malin.blom@se.ey.com

Arbete: 090-70 27 37

Mobil: 070-346 57 15

Ordförande
Ulf Rubensson

Region Jämtland Härjedalen

Revisionskontoret

Törnstensgränd 9 C

831 30 Östersund

ulf.rubensson@regionjh.se

Arbete: 063-14 75 29

Mobil: 072-202 14 67

Ledamot och webmaster
Teodora Heim

Region Skåne

Revisionskontoret

Dockplatsen 26

205 25 Malmö

teodora.heim@skane.se

Arbete: 040-675 34 84

Mobil: 072-595 07 43

Ledamot
Carin Hultgren PWC

carin.hultgren@se.pwc.com

Arbete:

Mobil:

Ledamot

Kommittén för god kommunal revisors- och revisionssed

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Per-Åke Brunström EY

perake.brunstrom@se.ey.com

Arbete: 0910-58 58 20

Mobil: 076-117 81 55

Ordförande
Pär Sturesson

PWC

Box 740

391 27 Kalmar

paer.sturesson@pwc.com

Arbete:

Mobil:

Ledamot
Kjell Johansson

Landstinget Dalarna

Box 712

791 29 Falun

kjell.i.johansson@ltdalarna.se

Arbete: 023-49 00 20

Mobil:

Ledamot
Lisa Berlin

Stadsrevisionen

Box 2141

403 13 Göteborg

lisa.berlin@stadsrevisionen.goteborg.se

Arbete: 031-368 07 03

Mobil:

Ledamot
Kristian Gunnarsson

KPMG

Köpmansgatan 18

34 118 Ljungby

kristian.gunnarsson@kpmg.se

Arbete: 0372-831 82

Mobil: 0706-21 94 74

Ledamot
Caroline Nyman

Norrköpings stad

Dalsgatan 14

602 32 Norrköping

caroline.nyman@norrkoping.se

Arbete: 011-15 17 99

Mobil: 0722-28 06 24

Ledamot
Peter Söderman

PWC

Box 855

72123 Västerås

peter.soederman@se.pwc.com

Arbete: 010-212 61 31

Mobil:

Ledamot

Utbildningskommittén

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Eva Tency Nilsson

Region Skåne

Revisionskontoret

291 89 Kristianstad

evatency.nilsson@skane.se

Arbete: 044-309 33 07

Mobil: 0768-87 08 77

Ordförande
Eva Moe

Västerbottens läns landsting

Revsionskontoret

Köksvägen 11

901 89 Umeå

eva.moe@vll.se

Arbete: 090-785 73 55

Mobil: 070-333 21 69

Ledamot
Carl-Gustaf Folkeson

PWC

Anna Linds Plats 4

20 311 Malmö

carl-gustaf.folkeson@pwc.com

Arbete:

Mobil: 0709-29 20 76

Ledamot
Erik Söderberg

Västra Götalandsregionen

Revisionsenheten

Regionens Hus

462 80 Vänersborg

erik.o.soderberg@vgregion.se

Arbete:

Mobil: 0730-40 43 40

Ledamot
Karin Selander

Landstinget i Värmland

Revisionskontoret

Landstingshuset

651 82 Karlstad

karin.u.selander@liv.se

Arbete: 054-61 54 60

Mobil: 072-546 92 01

Ledamot

Utbildningskommitténs regionansvariga

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Vilhelm Rundquist

Västra Götalandsregionen

Revisionsenheten

Regionens Hus

462 80 Vänersborg

vilhelm.rundquist@vgregion.se

Arbete: 031 – 63 08 48

Mobil: 0767 – 80 85 06

Region Väst
Lars Jönsson

KPMG

Box 456

351 06 Växjö

lars.jonsson@kpmg.se

Arbete: 0470-70 50 12

Mobil: 070-211 67 37

Region Öst
Monica Rådestad

KPMG

Tegelbacken 4 A

Box 16106

103 23 Stockholm

monica.radestad@kpmg.se

Arbete: 08-723 61 89

Mobil: 0766-27 94 47

Region Mälardalen
Alf Wahlgren

PwC

Komrev

Box 2138

220 02 Lund

alf.wahlgren@pwc.com

Arbete: 046-286 93 50

Mobil: 070-929 20 43

Region Syd
Eva Moe

Västerbottens läns landsting

Revsionskontoret

Köksvägen 11

901 89 Umeå

eva.moe@vll.se

Arbete: 090-785 73 55

Mobil: 070-333 21 69

Region Norr

Valberedningen

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson

KPMG

Avd 231

Box 16106

103 23 Stockholm

anders.petersson@kpmg.se

Arbete: 070-98 12 069

Mobil:

Ledamot
Åsa Hjortsberg Sandgren

Stadsrevisionen Stockholms stad

Hantverkargatan 3 D, 1tr

10535 Stockholm

asa.hjortsberg.sandgren@stockholm.se

Arbete: 076-12 29 415

Mobil:

Ledamot
Richard Norberg Västerbottens läns landsting

richard.norberg@vll.se

Arbete: 090-785 70 90

Mobil: 076-844 70 90

Ledamot

Ombud i Nordiskt förbund för yrkesrevisorer – NFLG

Namn Adress E-post och telefonnummer Funktion
Anders Petersson

KPMG

Avd 231

Box 16106

103 23 Stockholm

anders.petersson@kpmg.se

Arbete: 070-98 12 069

Mobil:

Ombud