Utbildning redovisningsrevision

2020 Exploateringsredovisning             Temadag 
2019-Sammanställd redovisning           Temadag
2018 Sammanställd redovisning            Temadag
2012 ISA-dagen