Temadag den 10 november – Räkenskapssammandraget för revisorer

Den 10 november kommer SKYREV i samverkan med KEF att anordna en temadag om räkenskapssammandraget för sakkunniga revisorer.

Program och anmälan finns hos KEF