Temadag den 26 november – Aktuella redovisningsfrågor för sakkunniga revisorer

Temadag den 26 november – Aktuella redovisningsfrågor för sakkunniga revisorer

Den 26 november kommer SKYREV i samverkan med KEF att anordna en temadag för sakkunniga revisorer om aktuella redovisningsfrågor och redovisningsrevision. Temadagen är också ett utmärkt tillfälle att framföra synpunkter och önskemål på RKRs arbete.

Program och anmälan finns hos KEF