Normsamling för den kommunala sektorn

Skyrevs normsamling finns nu online för ökad aktualitet. Den består ett urval av länkar till lagtext som styr den kommunala revisionen, men även länkar till SKL:s sida med god revisionssed, RKR:s rekommendationer samt Skyrevs egna rekommendationer.

Revisionsnormer

Kommunal verksamhet

Kommunal redovisning

Kommunal redovisning (1997:614)  Gäller t.o.m 2018-12-31

Aktiebolag, stiftelser, finansiella samordningsförbund

Generellt

Fler lagar…