Skip to content

Normsamlingar

Normsamling för den kommunala sektorn

Skyrevs normsamling finns nu online för ökad aktualitet. Den består ett urval av länkar till lagtext som styr den kommunala revisionen, men även länkar till SKR:s sida med god revisionssed, RKR:s rekommendationer samt Skyrevs egna rekommendationer.

Revisionsnormer

 
Skyrevs Vägledning för verksamhetsrevision (Köp)
– Medlemsförmån: PDF-fil. Se ”Min sida” flik ”Material”
 

Kommunal verksamhet

Kommunal redovisning

 

Aktiebolag, stiftelser, finansiella samordningsförbund

Generellt

Fler lagar…