Skip to content

Exempel på uttalande från ledningen – med kommentarer (ISA 580)

Kommentarer till exempel vid tillämpande av ISA 580

I denna PM beskrivs Skyrev:s syn på hur ISA 580 kan tillämpas i kommunal verksamhet. Med anledning av att ett större utvecklingsarbete initierats inom redovisningsrevisionens område ska texten inte ses som normerande utan som en vägledning för de yrkesrevisorer som i sina uppdrag redan har, eller har för avsikt att tillämpa ISA 580. Till PM:an har ett exempel på uttalande från ledningen bilagts (bilaga 1). Exemplet har anpassats efter kommunal särart och ger möjlighet att modifiera efter de förhållanden som råder i den aktuella kommunen/regionen. Vidare har ett utdrag ur ISA 580 bilagts PM:an (bilaga 2). 

För ISA 580:s fullständiga innehåll hänvisas till FAR:s ISA-volym översatt till svenska.

 Läs mer:  PM med bilagor (pdf)