Rekommendationer m.m.

Rekommendationer, vägledningar och utkast
(i pdf-format, för utskrift)

 

Etiska regler med kommentarer  
(pdf, dubbelsidig vikt A4. Det som kommer upp på skärmen ser osorterat ut, men blir rätt vid dubbelsidig utskrift)

För etiska regler i brödtext, se: Kommunal revision -> Etiska regler

 

Skriften  ”God revisionssed i kommunal verksamhet ” finner du bland SKLs pubklikationer.