Skip to content

Skyrevs mål

Våra mål är:

  • att bidra till att utveckla den kommunala revisionen
  • att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet.
  • att bevaka de kommunala yrkesrevisorernas intressen
  • att medverka i utvecklingen av god revisionssed och god revisorssed inom kommuner och regioner
Foto: Markus Spiske on Unsplash
Foto: Markus Spiske on Unsplash

Så når vi våra mål:

För att leva upp till vårt mål med en högkvalitativ kommunal revision har vi inrättat en certifiering av yrkesrevisorer inom den kommunala sektorn

För att bidra till utvecklingen av en god revisionssed inom sektorn ska föreningen tillgodose medlemmarnas behov av exempelvis fortbildning och erfarenhetsutbyte.